สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลหมู่บ้าน  
  สินค้า OTOP  
     
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภา  
  หัวหน้าส่วนราชการ  
      เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด  
      เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง  
      เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา  
     
  ส่วนสำนักงานปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
     
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
  พรบ/พรก  
  กฎกระทรวงและระเบียบ  
  download แบบฟอร์ม  
     
  รายรับรายจ่าย  
  แผนพัฒนาสามปี  
  แผนการดำเนินงาน  
  ข้อบัญญัติ อบต.  
  รายงานการติดตามผลแผน  
  รายงานการประชุม  
  สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
 
ค้นหาข้อมูล

ค้นจาก ค้นจากgoogle
 
     
   
 


ชื่อ : นายสกล โรจนีย์
ตำแหน่ง : นายก อบต.โคกม่วงชื่อ : นายสุรสิทธิ์ แดงป้อม

ตำแหน่ง : รองนายก อบต.โคกม่วงชื่อ : นายวินัย ไตรพรหม
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.โคกม่วงชื่อ : นายองอาจ โรจนีย์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.โคกม่วง   
   
  ©สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๐ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด